Get Adobe Flash player

Zelený zákal

Je oční nemoc, jedná se o poruchu regulace tlaku v oční bulvě. Tento typ nemoci může vzniknout například následkem poranění nebo zánětem oka a také se může jednat o vrozenou vadu. Léčba je velmi komplikovaná, při včasném léčení lze potíže pejska zmírnit, avšak úplné vyléčení je nepravděpodobné.